วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2555

aia health life time

aia health life time 

          เป็นแบบประกันที่มาแรง เปิดตัวใหม่ เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า คุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วยเบี้ยประกันเท่าเดิมไม่มีเพิ่ม ชำระเบี้ยประกันเพียง 20 งวด รับการคุ้มครองนานถึง 99 ปี

สัมภาษณ์ ดร ไพลินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ประจำศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อุดรธานี
ขอขอบคุณ คุณหมอ และอาจาร์รัชพล อยู่เย็น ที่ให้ไฟล์ครับ..

 ดูสถิติผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งจากปี พ.ศ.2553

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เอไอเอ บำนาญ 60/85

       วางแผนการออมอย่างเป็นระบบ คุณเลือกที่จะออมเองได้.... หลายคนต้องมีชีวิตอยู่ในวัยเกษียณ มากกว่าวัยทำงาน วันนี้คุณเตรีียมเงินก้อนนั้นไว้ใช้ในวัยเกษียณแล้วหรือยัง.....

  AIA Annuity 60/85
(เอไอเอ บำนาญ 60/85 (บำนาญ)
เหมือนมีบำนาญไว้ใช้ ชีวิตเกษียณมั่นใจ

* เริ่มต้นออมก่อน อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า
* กรณีมีชีวิตอยู่รับบำนาญ 10 % ของจำนวนเงินอำประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์
   ที่ครบอายุ 60-85 ปี
* พร้อมการันตีเงินบำนาญ 15 ปี(หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อน บริษัทจะจ่ายเงินบำนาญ
   ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี)
* รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 60 ปี
* ช่วงชำระเบี้ยประกันภัย ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท
* สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง เพิ่มเติมได้
* วันนี้ คุณเลือกบริษัทที่มอบความมั่นคงให้คุณได้ เลือก เอไอเอบริษัทประกันชีวิต
   เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินภายในประเทศ
   ในระดับ AAA จาก ฟิทช์ เรทติ้ง


เอไอเอสะสมทรัพย์ 15 ปี คุ้มครอง 25 ปี (มีเงินปันผล)


AIA 15Pay25 Premier (Par)
       ออมเงิน..เพื่ออนาคต

กรมธรรม์สะสมทรัพย์
ปูทางการออมเงินเพื่ออนาคต
* สร้างเงินก้อนให้คุณใน 25 ปี อย่างมีระบบ
* ชำระเบี้ยประกันชีวิตเพียง 25 ปี
* ได้รับความคุ้มครองชีวิต เติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัว
   ที่สูงขึ้นจนถึง 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
* ได้รับเงินคืนรายงวด 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   เริ่มต้นทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-24 หากไม่มีความต้องการใช้เงิน
  สามารถสะสมไว้กับบริษัทโดยได้ดอกเบี้ยเพิ่มในอัตรา
  ขั้นต่ำ 2% ต่อปี
* คุ้มค่ากับเงินครบสัญญา 125% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   เริ่มต้น สอดคล้องกับเป้าหมายปลายทางที่คุณกำหนดไว้
* พร้อมรับเงินปันผล ทุกสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5,10,15,20,25
* บริษัทจ่ายเบี้ยประกันแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพ
   ทั้งหมดและตลอดกาลก่อนอายุครบ 60 ปีจากสัญญา
   เพิ่มเติม WP
* ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีฯ เบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์
   ประกันชีวิต AIA 15Pay25 Premier (Par) สามารถนำไปลดหย่อน
   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท

ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)


20PLN เอไอเอ ตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)


 ความอุุ่นใจของครอบครัว คือกุญแจไขความลับ ควมสำเร็จของการดำเนินชีวิต
การทำประกันชีวิตที่สอดคล้องต่อความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้
AIA 20 Pay Life Non Par      เป็นกรมธรรม์ที่ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัวได้เพราะ

1. ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ได้รับการคุ้มครองตลอดชีพ หรืออายุครบ 99 ปี
2.หลังการชำระเบี้ยประกันภัยครบ 20ปี ท่านสามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัย
   ของสัญญาเพิ่มเติมได้ต่อเนื่อง
3. บริษัทจ่ายเบี้ยประกันภัยแทนคุณ หากเกิดกรณีทุพพลภาพทั้งหมด
    และตลอดกาลก่อนอายุครบ 60 ปี จากสัญญาเพิ่มเติม WP
4. ได้สิทธิลดหย่อนภาษี เป็นเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันภัย AIA 20 Pay Life Non Par
   สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท